BSc (Hons) in Computer Science – Business Informatics

ATH/TECH > Σπουδές  > Bachelors > BSc (Hons) in Computer Science – Business Informatics

Οι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που επέφερε η παγκόσμια αγορά, η ψηφιακή οικονομία, η κοινωνία της γνώσης και η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής. Οι επιχειρήσεις σήμερα υιοθετούν τεχνολογίες πληροφορικής για όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι φοιτητές του προγράμματος αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και την επιτυχή αξιοποίηση των υφιστάμενων και αναδυόμενων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι φοιτητές διερευνούν τα θεωρητικά θεμέλια του τομέα της πληροφορικής, κατανοούν σε βάθος τις αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικά έργα και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τον εκπληκτικό ρυθμό αλλαγών που χαρακτηρίζουν την επιστήμη της πληροφορικής.

Έναρξη:
1ο εξάμηνο (Οκτώβριος) ή 2ο εξάμηνο (Φεβρουάριος)
Διάρκεια:
4 Έτη
Γλώσσα διδασκαλίας:
2 χρόνια στα ελληνικά και 2 χρόνια στα αγγλικά
Ωράριο φοίτησης:
Πρωινό και Απογευματινό

1. Ανώτατη ποιοτική εκπαίδευση με βάση την έρευνα και τις ανάγκες της αγοράς με στόχο να προετοιμάσει επιστήμονες ικανούς να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και να αντεπεξέλθουν με επαγγελματισμό στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου.
2. Το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και πολύτιμες πρακτικές δεξιότητες μέσω πρακτικής εξάσκησης. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές περιπτώσεις/προβλήματα (real-life projects).
3. Ακαδημαϊκή έρευνα με σκοπό την συνεισφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στην κοινωνία.
4. Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, ένα πανεπιστήμιο που συγκαταλέγεται στα 25 καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης
5. Τις γνώσεις, ικανότητες και εφόδια που ενισχύουν την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη της καριέρας των αποφοίτων στην Ελλάδα και στον κόσμο.
6. Πιστοποίηση/ αναγνώριση από διεθνείς επίσημους φορείς όπως το Βρετανικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (UK-NARIC).
7. Συνδυασμός γνώσης και δεξιοτήτων στους τομείς της τεχνολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.
8. Μελέτη των τελευταίων θεωριών και μεθόδων των κλάδων της Πληροφορικής και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
9. Πρακτική εξάσκηση και επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοί  του  να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν τόσο στις σημερινές ανάγκες της αγοράς της πληροφορικής όσο και στις μελλοντικές προκλήσεις των ταχύτατα εξελισσόμενων τεχνολογιών της επιστήμης των υπολογιστών.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου, εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα εφόδια για να ακολουθήσουν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές ένα πλήρες  θεωρητικό υπόβαθρο στους περισσότερους τομείς της επιστήμης τους.
 • Να αναπτύξουν οι φοιτητές σε βάθος κατανόηση των υπολογιστικών συστημάτων. Οι φοιτητές διδάσκονται όλα τα θέματα, τα προβλήματα και τις διαδικασίες που συνδέονται με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο συστημάτων.
 • Να δοθούν ευκαιρίες στους φοιτητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικά προβλήματα, με κύρια έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές στον τομέα των επιχειρήσεων.
 • Να αποδείξουν οι φοιτητές ότι έχουν την ικανότητα να ενοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε διαφορετικά επίπεδα των σπουδών τους.
 • Να αναπτύξουν οι φοιτητές και να ενισχύσουν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που μαζί με τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει να διαμορφώσουν τις στέρεες βάσεις στις οποίες να βασίσουν τη δια βίου συνεχή ανάπτυξη των γνώσεών τους και να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τον γρήγορο ρυθμό αλλαγών που χαρακτηρίζουν την επιστήμη της πληροφορικής.

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτός στο πρόγραμμα, εφόσον είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή ΙΒ Diploma ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Καλωσορίσατε στο τμήμα Υποδοχής Υποψήφιων Σπουδαστών (Admissions Office) του Athens Tech College.

Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αποδοχή των νέων σπουδαστών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor Degrees) του Athens Tech College, περιγράφονται παρακάτω.

 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή International Baccalaureate Diploma ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Συστατική Επιστολή
 3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 4. Προσωπική Συνέντευξη

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσκομίσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στη γραμματεία του Κολλεγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Admissions Office

Πέπη Νιωτάκη
Τηλ: 210 8088008-9
Fax: 210 8088968
Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, Τ.Κ. 145 61, Κηφισιά
e-mail: admissions@athtech.gr

Δομή Προγράμματος

 1. Ακαδημαϊκές και Μεταφερόμενες Δεξιότητες: Επικοινωνία και Προσωπική Εξέλιξη
 2. Εισαγωγή στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών Ι
 3. Εισαγωγή στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών ΙI
 4. Αρχές Συνεχών Μαθηματικών
 5. Ακαδημαϊκές και Μεταφερόμενες Δεξιότητες: Αναζήτηση, Μελέτη και Συγγραφή
 6. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 7. Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 8. Προγραμματισμός: Μεθοδολογία και Σχεδιασμός
 9. Αλγόριθμοι
 10. Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου
 11. Αρχές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
 12. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 1. IT Decision Support Systems
 2. Δεξιότητες στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών
 3. Διδακτική της Πληροφορικής
 4. Πιθανότητες
 5. Ψηφιακή Οικονομία
 6. Στατιστική
 7. Αρχές Διακριτών Μαθηματικών
 8. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 9. Αρχιτεκτονική Η/Υ
 10. Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό
 11. Αρχιτεκτονική Δικτύων Η/Υ
 1. Human Computer Interactions
 2. Software Development
 3. Artificial Intelligence Techniques
 4. Professional Issues in IT
 5. Logic Programming
 6. Operating Systems
 7. Formal Methods and Software Reliability
 8. Database Systems
 9. Data Structures and Algorithms
 10. Web Programming
 11. 2 Choice Modules
  1. Information Systems Applications
  2. IT Decision Support Systems
  3. Green Computing
  4. Research Skills in the IT Profession
 1. IT Strategy in Business
 2. E-Commerce and Digital Markets
 3. Knowledge Technologies for Innovation
 4. Social Media and Networks
 5. Innovation and Entrepreneurship in IT
 6. Industrial Software Project
 7. Software Engineering
 8. Individual Project
 9. Individual Project Preparation
 10. Professional Development Seminar Series

Other programs

Computer Science

Internet Computing