Κυριάκος Πιερρακάκης

ATH/TECH > Καθηγητές > Κυριάκος Πιερρακάκης

pierrakakis80x95 (1)Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι υποψήφιος διδάκτωρ διεθνούς πολιτικής οικονομίας (διεθνείς σχέσεις) στο St. Antony’s College του University of Oxford. Είναι απόφοιτος του Harvard University (Μαστερ στη Δημόσια Πολιτική), του ΜΙΤ (Μάστερ στην Τεχνολογική Πολιτική) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο πληροφορικής). Έχει εργαστεί ως διδάσκων και συντονιστής καινοτομίας στο ΑΙΤ, ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας, ως σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ως ερευνητής στο Center for American Progress στην Ουάσινγκτον και στο Center for Energy and Environmental Policy Research στο ΜΙΤ. Τέλος, έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων πάνω σε θέματα διεθνούς πολιτικής οικονομίας, τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής επιστήμης. Είναι συνιδρυτής νεοφυούς τεχνολογικής εταιρίας και βοηθός ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Μανχάιμ (MZES – Mannheim Center for European Social Studies) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ασφαλείας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών).

  • PhD Candidate in Political Economy, University of Oxford
  • MSc in Technology Policy, MIT
  • Master in Public Policy, Harvard Kennedy School of Government
  • BSc in Informatics, Athens University of Economics and Business