Δρ. Σωτήριος Χ. Διαμαντάς

ATH/TECH > Καθηγητές > Δρ. Σωτήριος Χ. Διαμαντάς

DIAMANTAS

Ο Σωτήριος Διαμαντάς είναι ανώτερος ερευνητής από τον Μάιο του 2015 στο Athens Information Technology. Πριν την ένταξή του στο ερευνητικό δυναμικό του Athens Information Technology, ο Σωτήριος ήταν ερευνητής στο Femto-St Institute στη Besançon της Γαλλίας όπου διεξήγαγε έρευνα στο πεδίο της γεωμετρίας πολλαπλών όψεων με εφαρμογή στη μικροχειρουργική των φωνητικών χορδών στα πλαίσια του Ευρωπαικού ερευνητικού προγράμματος μRALP. Προηγουμένως, ο Σωτήριος ήταν επισκέπτης ερευνητής στο University of Nebraska, των ΗΠΑ, όπου εργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα COMRADES χρηματοδοτούμενο από το Γραφείο Ναυτικής Έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας όπου ανέπτυξε αλγορίθμους οπτικής μέτρησης με εφαρμογές στη ρομποτική πλοήγηση. Πριν, ο Σωτήριος ήταν BK21 (Brain Korea) μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Pusan National University της Νότιας Κορέας όπου διενήργησε έρευνα στη ρομποτική πλοήγηση βασισμένη στα μοτίβα οπτικής ροής (optical flow patterns).

Ο Σωτήριος Διαμαντάς είναι κάτοχος PhD in Computer Science από το University of Southampton, του Ηνωμένου Βασιλείου, από το 2010, όπου ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας Intelligence, Agents, Multimedia Group (επί του παρόντος Agents, Interaction and Complexity Research Group). Η έρευνα του Σωτηρίου ήταν εστιασμένη στα πεδία της ρομποτικής και της όρασης υπολογιστή, και πιο συγκεκριμένα στις βιολογικά εμπνευσμένες μεθόδους ρομποτικής πλοήγησης. Το 2004 ο Σωτήριος έλαβε το MS in Advanced Computer Science από το University of Birmingham, του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2002 ο Σωτήριος αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Deree College, στην Αθήνα με ειδίκευση στα Computer Information Systems όπου ήταν κάτοχος της υποτροφίας της Μάνης χορηγούμενη από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Η έρευνα και η επίβλεψη του Σωτηρίου Διαμαντά έχει καλυφθεί από τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαιτέρως από την Omaha World Herald. Ο Σωτήριος έχει υπάρξει μέλος συνακτικής ομάδας, επικεφαλής συνεδρίας και μέλος επιτροπής προγράμματος σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Ο Σωτήριος συνδιοργάνωσε το Workshop on Unmanned Aircraft Systems στο University of Nebraska, των ΗΠΑ, στις 12-13 Αυγούστου του 2013, όπου μεταξύ άλλων προσκάλεσε τον κύριο ομιλητή από το DU2SRI (University of Denver Unmanned Systems Research Institute) στο οποίο ήταν ο ίδιος επισκέπτης ομιλητής στις 15 Οκτωβρίου του 2013. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Σωτηρίου καλύπτουν όλο το φάσμα της ρομποτικής και της όρασης υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Σωτηρίου περιλαμβάνονται η ρομποτική πλοήγηση, η ρομποτική αναγνώριση θέσης και χαρτογράφηση, η γεωμετρία πολλαπλών όψεων, η οπτική ροή, η ρομποτική βασισμένη στις πιθανότητες, η η βιολογικά εμπνευσμένη ρομποτική και η εκμάθηση μηχανής.

 • PhD, Επιστήμη Υπολογιστών, University of Southampton, UK (2010)
 • MS, Προηγμένη Επιστήμη Υπολογιστών, University of Birmingham (2004)
 • BS, Πληροφοριακά Συστήματα (ειδίκευση), The American College of Greece, Deree College (2002)

Research Interests

Robot Navigation, Robot Localization and Mapping, Multiple View Geometry, Optical Flow, Probabilistic Robotics, Biologically-inspired Robotics, Machine Learning

 

Publications

 • S. Ch. Diamantas and P. Dasgupta. Active Vision Speed Estimation from Optical Flow. In: Towards Autonomous Robotic Systems, A. Natraj et al. (Eds.): TAROS 2013, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 8069, pages 173-184, Springer Berlin Heidelberg 2014 (invited for submission to the journal of Robotics and Autonomous Systems)
 • S. Ch. Diamantas and P. Dasgupta. An Active Vision Approach to Height Estimation with Optical Flow. In: Advances in Visual Computing, G. Bebis et al. (Eds.): ISVC 2013, Lecture Notes in Computer Science, Part I, Vol. 8033, pages 160-170, Springer Berlin Heidelberg 2013
 • M. Momeni-K., S. Ch. Diamantas, F. Ruggiero and B. Siciliano. Height Estimation from a Single Camera View. In: International Conference on Computer Vision Theory and Applications, pages 358-364, Rome, Italy, 2012
 • S. Ch. Diamantas, A. Oikonomidis and R. M. Crowder. Biologically Inspired Robot Navigation by Exploiting Optical Flow Patterns. In: International Conference on Computer Vision Theory andApplications, pages 645-652, Algarve, Portugal, 2011
 • S. Ch. Diamantas, A. Oikonomidis and R. M. Crowder. Depth Computation Using Optical Flow and Least Squares. In: IEEE/SICE International Symposium on System Integration, pages 7-12, Sendai, Japan, 2010
 • S. Ch. Diamantas, A. Oikonomidis and R. M. Crowder. Towards Optical Flow-based Robotic Homing. In: International Joint Conference on Neural Networks, Special Session on BiologicallyInspired Computational Vision (IEEE World Congress on Computational Intelligence), pages 1-9, Barcelona, Spain, 2010
 • S. Ch. Diamantas, A. Oikonomidis and R. M. Crowder. Depth Estimation for Autonomous Robot Navigation: A Comparative Approach. In: IEEE International Conference on Imaging Systems andTechniques, pages 426-430, Thessaloniki, Greece, 2010
 • S. Ch. Diamantas and R. M. Crowder. Localisation and Mapping Using a Laser Range Finder: A Goal-Seeking Approach. In: Fifth International Conference on Autonomic and AutonomousSystems, pages 270-276, Valencia, Spain, April 20-25, 2009

Research Activities

 • Invited Talk, University of Denver Unmanned Systems Research Institute (DU2SRI), Denver, Colorado, USA, October 15, 2013
 • Co-organized the workshop on Unmanned Aircraft Systems, University of Nebraska, USA, August 12-13, 2013 (and invited the main speaker from DU2SRI (University of Denver Unmanned Systems Research Institute))
 • Chair, Session on Motion, Tracking, and Recognition, International Symposium on Visual Computing, Rethymnon, Crete, Greece, 2013
 • Chair, Special Session on Advanced Vision and Inspection Techniques, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Thessaloniki, Greece, 2010
 • Program Committee, International Conference on Computer Vision Theory and Applications, 2014-16
 • Program Committee, International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, 2010-16
 • Program Committee, International Symposium on Visual Computing, 2014-15
 • Program Committee, Towards Autonomous Robotic Systems, 2013
 • Editorial Board, International Journal on Advances in Intelligent Systems, 2012-15
 • Reviewer, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2012-15
 • Reviewer, International Journal of Remote Sensing/Remote Sensing Letters, 2014-15
 • Reviewer, ACM International Conference on Multimodal Interaction, 2015
 • Reviewer, International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 2013


Media Coverage

 • In the news; Omaha World Herald (newspaper) published on July 02, 2013 (first page article on Money inset) for supervision and research on the kidnapped robot problem
 • In the news; Omaha World Herald (newspaper) published on April 29, 2013 (first page article)

 

Summer Schools and Training

 • 1st Multiagent Systems Summer School/Hellenic Artificial Intelligence Summer School, Technical University of Crete, Greece, July 22-26, 2013
 • Knowledge Discovery Through Multi-Parameter Investigations (workshop), University of Southampton, UK, July 8-9, 2008
 • Player Summer School on Cognitive Robotics, Technische Universität München, Germany, August 13-20, 2007
 • SLAM Summer School, University of Oxford, UK, August 27-31, 2006
 • Probability (short course), University of Southampton, UK, April, 2008
 • Computational Aspects of Game Theory (short course), University of Southampton, UK, March, 2008
 • Numerical Linear Algebra and Optimisation (short course), University of Southampton, UK, February, 2008

 

Awards/Certifications

 • Johns Hopkins University, The Data Scientist’s Toolbox (with Distinction; through coursera, part of the Data Science specialization), 03/2015
 • Subsidized rate from ERN (European Robotics Network) and BAE Systems, SLAM Summer School, University of Oxford, UK, August 27-31, 2006
 • Scholarship of Mani (100% tuition fee reduction; 1997 – 2001), American College of Greece, Deree College