Δρ. Σοφοκλής Εφραιμίδης

ATH/TECH > Καθηγητές > Δρ. Σοφοκλής Εφραιμίδης

efremidisΟ Δρ. Σοφοκλής Εφραιμίδης  είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1986) και κάτοχος των διπλωμάτων M.Sc. και Ph.D. (1991 και 1994, αντίστοιχα) από το Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Cornell (U.S.A.).  Έχει εργαστεί στην Intracom Telecom (1996 – 2003) ως υπεύθυνος ερευνητικών έργων ενώ κατά το διάστημα 1999 – 2003 ήταν υπεύθυνος του Γραφείου Εκπροσώπησης της εταιρείας στις Βρυξέλλες. Από το 2003 εργάζεται στο Athens Information Technology. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε τεχνολογίες λογισμικού, κατανεμημένα και αξιόπιστα συστήματα, μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού, τυπικές μεθόδους προδιαγραφών, και εφαρμογές συστημάτων λογισμικού. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μίας σειράς ερευνητικών και βιομηχανικών  έργων και έχει σημαντική εμπειρία σε ακαδημαϊκή καθώς και σε επαγγελματική εκπαίδευση.

 • Ph.D. σε επιστήμη των Υπολογιστών, Cornell University (Minor σε Μαθηματικά), Μάιος 1994. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “On Program Transformations”. Επιβλέπων Καθηγητής: Prof. David Gries. Η διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πειραματικής γλώσσας προγραμματισμού Polya η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Cornell και η οποία προσέφερε καινοτόμες δομές όπως τον ορισμό παραμετρικών αφηρημένων τύπων δεδομένων και υλοποίησής τους μέσω μετασχηματισμών σε επίπεδο πηγαίου κώδικα.
 • M.Sc. . σε επιστήμη των Υπολογιστών, Cornell University, 1991.
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1986.

Activities

–        Assistant Professor, Athens Information Technology, since June 2004.

 • Research activities on applications for mobile devices, dependable systems, distributed systems, middleware technologies and services, modeling, software engineering and configuration management, service oriented architectures, applications of sensor networks, porting of mobile applications, applications of machine learning techniques.

–        Research Associate, National Technical University of Athens, Department of Electrical Engineering, Division of Computer Science, Laboratory of Software Engineering, April 1996 to October 1996.

 • Applicability and comparative studies of software development methodologies for Web-based tele-education systems.

–        Research Assistant, Cornell University, Department of Computer Science (Professor D. Gries), Fall 1990 to Spring 1994.

 • Research on program transformation techniques, in particular the mapping of abstract user-defined data types to concrete implementations with the use of transformation rules. Design and analysis of algorithms for program transformations. Design and implementation of programming language constructs as part of the experimental language Polya, as well as their applicability to algorithms that employ abstract data types.
 • Research on embedding of Attribute Grammars in functional languages. ML was augmented to support definition and evaluation of attributes associated with terms.

–        Research Assistant, National Technical University of Athens, Department of Electrical Engineering, Division of Computer Science, Fall 1986 and Spring 1987.

 • Research on theoretical aspects of Attribute Grammars, and the computational power of several classes of attribute grammars. Design and development of dynamic evaluators for Attribute Grammars.

 

Research Projects

–        Technical management, project coordination, and participation, in several EU funded research projects in the areas of software systems and technologies. Areas of past and present work include

 • Development of services for mobile devices for the social inclusion of immigrants.
 • Development of technologies for software configuration management of home environment applications, case studies for content distribution networks for 3 play services.
 • Development of technologies and infrastructures for the enhancement of the dependability of systems that manage critical infrastructures.
 • Development of technologies for supporting building operational services by employing sensor network technologies.
 • Model Driven Architectures for the modeling and development of complex distributed services. Applicability of MDA to telecom services and mappings from platform independent to platform specific models for diverse middleware and hardware platforms.
 • Middleware services for distribution and configuration of distributed applications. Formalisms for expressing distribution and configuration requirements as well as specifications of middleware capabilities for the support of distribution and configuration of distributed applications were studied, researched and defined.
 • Agent technologies and their application to service selection and provision in a personal mobility context. User profile as well as accounting and charging issues were addressed.
 • Methodologies and service creation practices for the development of telecommunications services. UML and SDL were employed for the modeling and development of distributing telecom applications. Target service architecture was TINA while CORBA and Internet were the distributed platforms.

 

Attracted Funds

–        Technical management, project coordination, and participation, in several EU funded research projects in the areas of software systems and technologies. Areas of past and present work include

 • Development of services for mobile devices for the social inclusion of immigrants.
 • Development of technologies for software configuration management of home environment applications, case studies for content distribution networks for 3 play services.
 • Development of technologies and infrastructures for the enhancement of the dependability of systems that manage critical infrastructures.
 • Development of technologies for supporting building operational services by employing sensor network technologies.
 • Model Driven Architectures for the modeling and development of complex distributed services. Applicability of MDA to telecom services and mappings from platform independent to platform specific models for diverse middleware and hardware platforms.
 • Middleware services for distribution and configuration of distributed applications. Formalisms for expressing distribution and configuration requirements as well as specifications of middleware capabilities for the support of distribution and configuration of distributed applications were studied, researched and defined.
 • Agent technologies and their application to service selection and provision in a personal mobility context. User profile as well as accounting and charging issues were addressed.
 • Methodologies and service creation practices for the development of telecommunications services. UML and SDL were employed for the modeling and development of distributing telecom applications. Target service architecture was TINA while CORBA and Internet were the distributed platforms.

 

Project Reviews

–        Evaluator of National Program Cooperation between Greece and Romania

–        EC Reviewer for Project AUTOTUNE (EU FP7)

–        EC Reviewer for Project MADES (EU FP7)

–        EC Reviewer for Project VIRES (EU ESPRIT)

–        EC Reviewer for Project COMPONENT+ (EU IST)

–        EC Reviewer for Project SODETEL (EU IST)

 

Professional Activities

–        In charge of the Professional Education activities at AIT

–        Head of the Software Systems Group at AIT

–        Member of the MSITT admissions and evaluation committee at AIT

–        Representative of INTRACOM S.A. in Brussels, March 1999 – September 2003. Activities include

 • Management of the Representation office of INTRACOM S.A. in Brussels.
 • Liaison with the EC and representation of INTRACOM S.A. to the EC events.
 • Representation of INTRACOM S.A. to project negotiations and reviews.
 • Preparation and coordination of submission of research proposals to the EC.

–        Representative of the Federation of Greek Industries in the Working Groups of UNICE.

–        Representation INTRACOM S.A. and INTRACOM S.A. Telecom Solutions to the EU Framework Program Consultation meetings.

–        Representation INTRACOM S.A. Telecom Solutions to the FP7 Workshop on “Future R&D Challenges in the Networked Audio-Visual Systems”, Brussels, October 6–7 2005.

–        Establishment of Software Systems and Web Technologies laboratory, Athens Information Technology

–        Co-heading of the Software Engineering and Web Applications Research Group at Athens Information Technology

–        Heading of the Software Systems Research Group at Athens Information Technology

–        Member of the peer review committee for recruitment of prospective applicants at Athens Information Technology

–        Project Coordinator, Communications Software Technologies, Development Programs Department, INTRACOM S.A., October 1996 to February 1999.

–        System analyst, designer, programmer. 1994-1996, Hellenic Air Force Headquarters.

 

Academic Education Activities

–        Instructor, Athens Information Technology, since September 2002, graduate courses on

 • Computer Algorithms, Introduction to Cryptography and Computer Security, Operating Systems, Advanced Operating and Distributed Systems, Distributed Systems, Database Systems, Programming Languages, Object Oriented Programming, Software Engineering, Secure Software Engineering, Information Systems Modeling, Computer Architecture, Programming Languages and Compilers

–        Instructor, Cornell University

 • Unix and C, Spring 1992 to Fall 1993
 • Practicum in Operating Systems, Fall 1988 and Summer 1990

–        Teaching Assistant, Cornell University, in the following undergraduate courses

 • Computer Architecture, Spring 1991
 • Introduction to Programming, Spring 1990
 • Numerical Analysis, Fall 1989
 • Computer Graphics, Spring 1989

–        Teaching Assistant, University of Maryland, College Park

 • Programming Languages, Fall 1987


Executive Education Activities

–        Instructor of professional courses offered by Athens Information Technology on

 • Java for C++ programmers and design patterns
 • Java EE and Web services
 • Assembly Language Programming, Pascal and Perl
 • Java and object oriented programming
 • The Unified Modeling Language
 • Programming in Java
 • Programming in C, C++, Java
 • Special Topics in Networking and Operarting Systems

–        Instructor of professional course offered by National Technical University of Athens on

 • Programming Language C and the Unix Environment