Δρ. Ιωάννης Σολδάτος

ATH/TECH > Καθηγητές > Δρ. Ιωάννης Σολδάτος

yiannis-soldatosΟ Ιωάννης Σολδάτος είναι Δρ. Ηλ. Μηχ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2000), Associate Professor στο Athens Information Technology (2003), Honorary Research Fellow στο School of Computing του University of Glasgow, ενώ στο διάστημα 2007-2010 ήταν Adjunct Professor στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon University των ΗΠΑ. Έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην εκπόνηση και την επιτυχή ολοκλήρωση περισσότερων από πενήντα (50) (εμπορικών-βιομηχανικών, ερευνητικών και συμβουλευτικών) τεχνικών έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και για το δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένων σύνθετων μεγάλων ολοκληρωμένων έργων. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 140 άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και στην εκπαίδευση στελεχών.

 • Phd (December1996-November2000): Phd, in the area of “Networks supporting Integrated Services and Interactive Multimedia Applications” in the Computer Science Division of NTUA’s Electrical and Computer Engineering Department. The thesis concerned advanced frameworks for broadband network control and their implementation through network programmability concepts. Most theoretical/mathematical findings were validated through simulation, but also through experiments on real pilot networks.
 • Bachelor /MSc (September 1991 – September 1996): From the Electrical and Computer Engineering Department of NTUA, with an overall performance 8, 82/10 (top 4%).
 • High School: 1st Lyceum of Kifisia (1991) with a performance “Excellent” (20/20). Classified 11th (8th among first time participants) for the Electrical and Computer Engineering Department of NTUA, through the process of General Hellenic Examinations.

Research Grants attracted for AIT (May 2003-March 2013) –
Principal Investigator for attracting more than 3.670.000,00 Euro and key Contributor to  attracting more than 1.150.000,00 Euro (since May 2003) in particular:

 • Instigator, Principal Investigator and (end-to-end) Editor of FP7 successful proposal ASPIRE (http://wiki.aspire.ow2.org) (Integrated Project on RFID Middleware), (approx. 654.000,00 EURO for AIT) – Technical Manager of the whole project.
 • AIT’s Instigator, Principal Investigator and (end-to-end) Editor of FP7 successful proposal OpenIoT (http://openiot.eu) (STREP Project on IoT and cloud computing convergence), (approx. 390.000,00 EURO for AIT) – Technical Manager of the whole project.
 • AIT’s Instigator, Principal Investigator and (end-to-end) Editor of FP7 successful proposal SMART (STREP Project on Multimedia Search Engine for IoT and the Physical World), (approx. 400.000,00 EURO for AIT) – Technical Manager of the whole project.
 • AIT’s Instigator, Principal Investigator and (end-to-end) Editor of FP7 successful proposal VITAL (STREP Project on Integrated Application Development for Smart Cities), (approx. 310.000,00 EURO for AIT) –
 • AIT’s Instigator, Principal Investigator and main Editor of FP7 successful proposal PROACTIVE (STREP Project on Sensor Fusion and IoT for Predicting Terroristic Attacks in Urban Environments), (approx. 315.000,00 EURO for AIT) –
 • AIT’s Principal Investigator and main contributor of FP7 successful proposal HERMES (STREP proposal on smart housing and ambient services for aged users (ICT and ageing)), (approx. 576.350,00 EURO for AIT) – Technical Director of the whole project.
 • Instigator, Principal Investigator and Editor of FP7 successful proposal my-e-Director 2012 (STREP proposal on context-aware multi-camera selection and tailored streaming), (approx. 365.000,00 EURO for AIT)
 • Instigator, Principal Investigator and Editor of FP7 successful proposal RFID-ROI-SME (RFID Pilot Projects for SMEs), (approx. 201.000,00 EURO for AIT) – Quality Manager and Scientific Director of the whole project.
 • AIT’s Principal Investigator and main contributor of successful proposal MEDUSA (from the European Defense Agency)), (approx. 320.000,00 EURO for AIT).
 • AIT’s Principal Investigator and main contributor of successful proposal THIS (Transport Hub Intelligent System)), (approx. 40.000,00 EURO for AIT).
 • Main contributor and proposal co-editor of CHIL Integrated Project (EU FP6 funding, top ranking among 100’s of IST first call proposals, 1.147.234 EURO for AIT)
 • Main contributor and AIT’s principal investigator of GSRT co-funded project PRIAMOS (approx. 100.000,00 EURO for AIT, GSRT measure 3.3)
 • Main contributor and AIT’s principal investigator of GSRT co-funded projects Dioskouroi (Scientific Responsible, top IT/Telecom proposal in GSRT ΕΠΑΝ 8.3.6) & Prosto  (GSRT measure ΕΠΑΝ 8.3.6 funding) (approx. 15000,00 EURO for AIT).

Other Main Achievements at AIT (May 2003-June 2009)

 • Leading Contributor (consortium setup / proposal editor) and principal investigator to attracting research grants over 3.670.000,00 €  (2.25 M€ )  since 2003 and main contributor to  another 1.250.000,00 €  (1,2 M€ )
 • Research Papers with AIT affiliation:  32 published /accepted in International Journals (IEEE, Elsevier, Kluwer), more than 45 published / accepted in International Conferences.
 • Editor of 2 Book with AIT affiliation.
 • Teaching: Fully responsible for a load of 20 full degree courses (MSIN, MSITT, MBIT) since joining AIT, specifically Information Systems Modeling (Fall ‘04, Fall ’05, Fall ’06, Fall’07, Spring’ 09) (co-instructor) (MSIN), Database Systems (Fall ‘04, Fall ’05, Fall ’06, Fall’07 (co-instructor), Fall’08 (co-instructor)) (MsITT), Enterprise Systems Programming (Summer ’05, Summer ’06, Summer ’07, Spring ‘08) (MsITT), Management of Information Systems (Spring ’06, Spring ’07, Spring ‘09) (MBIT). Received top evaluation (from the students, over 4.2/5.0 for all above courses).
 • Professional Training: Fully responsible for a load of 22 distinct high-tech corporate training seminars since joining AIT, on the following topics: Enterprise Java, Java EE, EJB, Java EE Patterns, Java EE Performance, Oracle, Java EE Technical Management, Web Services.
 • Summer School: Coordinator of 9 AIT Summer Schools (weekly or bi-weekly) (see:http://www.ait.gr/summer/), namely: 1st AIT Summer School on Emerging ICT Technologies (July 2005), 2nd AIT Summer School on Next Generation Computing Systems (July 2006), 3rd AIT Summer School on Recent Advances on Telecommunications, Networking, and Distributed Computing Systems, 4th AIT Summer School on “Leading Edge Network and Service Infrastructures” (July 2008), 5th AIT Summer School on “Future Internet and Sensor Web”, 1st ‘Meet Your Future’ Summer School (June 2006), 2nd ‘Meet Your Future’ Summer School (June 2007), 3rd ‘Meet Your Future’ Summer School (June 2008), 4th ‘Meet Your Future’ Summer School (June/July 2009).
 • Technical Manager of the RFID ASPIRE project (approx. 7M€, largest recent EU investment on RFID).
 • Technical Director of the OpenIoT project.
 • Technical Director of the HERMES project.
 • Technical Director of the SMART project.
 • CHIL Project Implementation / Execution: Technical Manager for AIT work in WP2/WP3/WP7 (see below for systems developed), CHIL architecture, CHIL ‘Smart Room’ setup, CHIL middleware and service development, CHIL project reporting & administration.
 • PRIAMOS Project Implementation / Execution: AIT’s Technical Manager.
 • Grid Computing: Grid Resource Management Based on Dynamic Predictions System (EMPEROR), Administration / Setup of Grid programming testbed, Author of Technical Report ‘Enterprise Grid Computing: Drivers and Applications’.
 • Network Management: The XMLNET system (http://www.telecom.ntua.gr/xmlnet).
 • Design/Preparation/Conduction of Courses (for the Dioskouroi & PROSTO Programmes) and Research Seminars, delivery of over 140 hours of such courses.

 

INDUSTRIAL EXPERIENCE: IT Consulting, IT Technical Management & Implementation Projects
During 1995-2003, as IT Consultant (Technical Manager / Team Leader / Software Systems Architect / Software Engineer) in the following projects:
I) March 2008 –April 2008, with AIT & INTRACOM IT Services:

 • JavaEE Consultant and Corporate Trainer for the ICINET Project of the General Secretariat of Information Systems (GSIS).

ΙΙ) May04-February 2005, with Greek Research and Technology Network (GRNET):

 • eBusiness Forum, Z6 study group ‘Grid Computing for E-Business’), in collaboration with the Greek Research and Technology Network (GRNET):  Rapporteur for this study group.
 • The group investigated potential applications of Grid Computing to the Greek industry. It consulted on best practices for enterprise grid deployment, migration strategies (from existing infrastructures), potential applications and pilot deployment.

ΙΙI) July 2002 – October 2003, with INTRACOM S.A:

 • Technical Team Leader responsible for implementing Loyalty Management Software Systems. The implementations were based on J2EE technology (Borland Enterprise Server 5.2, EJB2.0, EJB Patterns, Oracle 8.1.7, JBuilder 9.0)
 • Two main projects: (a) Olympiakos F.C Members Management, (b) INTRACOM S.A (iSelect) Loyalty Management Product.

ΙV) October 2001 – June 2002, with TEMAGON S.A (former OTE Consulting S.A):

 • Technical Manager / Team Leader of a four  member group (of engineers) designing and implementing a medium scale WWW Portal, enabling administration, updating, management and monitoring tasks related to building and activating OTE access network(s).
 • Implementation based on MS Internet Information Server(as WWW Server), ASP (Active Server Pages) for delivering dynamic content and MySQL RDBMS.

ΟΤΕ approved the implementation of similar applications/portals.

V) July 2001 – March 2002, with IBM Hellas S.A:

 • Design and implementation of a prototype application for building Dialog Forms for Natural Language Understanding, supported by NTUA and IBM T.J. Watson Research Center.
 • The first phase prototype implementation was carried out (entirely by Dr. Soldatos) using MS Visual C++ 6.0 (with extensive use of MFC).

VI) June 2000 – January 2001, with Info Quest / Hypertech S.A (initially June 2000 – October 2000) and later (November 2000 – January 2001) with Pegasus S.A :

 • Project Manager / Technical Manager/ Team Leader (6 engineers) for the software implementation of the information portal E-GO (http://www.e-go.gr) (one of the biggest (11 thematic categories, more than 50 services) and most important in Greece).
 • The project was carried out using J2EE technology (iPlanet Web Server, BEA WebLogic Application Server, Oracle 8.1.6 RDBMS) from a group of six developers led by Dr. Soldatos.

The (software development) project was completed within 7 months, which is a very short period for a project/portal of that scale.

VII) September 1996- March 1998, with Epsilon Software S.A:

 • Participated as Software Engineer in the implementation of a novel platform for designing, building and executing Portable Hypermedia Applications based on C++ and Python programming languages.
 • The project was co-funded by the ESPRIT Chameleon EP 20597 research project, which resulted in the implementation of one of the first SMIL viewers for Windows 95/98/ΝΤ.

The project was a forerunner of the SMIL language, later adopted by the W3C consortium as a synchronized multimedia/hypermedia language.

VIII) January 1995 – March 1996, with Criterion (now NCA (New Century Applications S.A)):

 • User Requirements, Analysis, Design, Implementation (Customization) of ORAMA (by Q&R) ERP systems, based on Oracle RDBMS and tools (RAD methodology).

 

RESEARCH EXPERIENCE: Main Research and Development Projects

Running Projects
As Senior Researcher and Technical Manager for AIT:

 • Jan08- today: FP7-215417 ASPIRE (Advanced Sensors and lightweight Programmable middleware for Innovative Rfid Enterprise applications) (FP7-ICT-2007-1 – ICT-2007-1.3): Programmable RFID middleware and low-cost hardware for added-value RFID applications. Related Technologies: Java, Pervasive Computing Middleware, Context-Awareness, Smart spaces, A/V processing technologies.Dr. John Soldatos is the Technical Manager for the whole ASPIRE project, the largest recent EU initiative/investment on RFID. Total ASPIRE budget: over 6.7M€.
 • Jan08- today: FP7 HERMES 216709 (Cognitive Care and Guidance for Active Aging): Pervasive context-aware human centric technology for memory aids and cognitive training.Dr. John Soldatos is the Technical Director for the whole HERMES project. Total HERMES budget: over 5M€.
 • FP7 My-e-Director 2012 215248 (Real-Time Context-Aware and Personalized Media Streaming Environments for Large Scale Broadcasting Applications): Real time person tracking and scene analysis for personalized sports broadcasting – The user becomes the director. Related Technologies: A/V processing technologies, Scene Analysis, Person Tracking, Context-Awareness.§ Dr. John Soldatos is the Scientific Coordinator for AIT.
 • MEDUSA EDA: Sensor Fusion and Grid Middleware Technologies for Common Operational Picture in Urban Military Environments. Related Technologies: Sensor Networks Middleware, Fusion Grid.§ Dr. John Soldatos is the Scientific Coordinator for AIT.

Past Projects
During 2003-2008 as Senior Researcher and Technical Manager (with AIT):

 • PRIAMOS (GSRT Measure 3.3, on Audio-Video Processing, Project Code: 26) (September 2006- March2008): Research on software / middleware infrastructures for pervasive and ubiquitous computing. Design / implementation of techniques and tools easing the development and integration of context-aware components that rely on perceptual processing. Implementation of security/surveillance and meeting support applications. Related Technologies: Java, Semantic Web (OWL), Pervasive Distributed Systems.
 • CHIL FP6-506909 (January 2004- September 2007): Research on software / middleware infrastructures for pervasive and ubiquitous computing. Design / implementation of an autonomous system supporting the integration of numerous perceptual components / interfaces towards high level services supporting human-to-human communication. Design /implementation of high performance middleware establishing a ubiquitous sensing infrastructure for in-door environments based on a variety of sensors. Related Technologies: Java, Pervasive Distributed Systems, Software Agents.
 • DIOSKOUROI Human Network (GSRT, measure 8.3.6) (November 2003- December 2005): Organization and conduction of courses on IT/Telecommunications (e-health/e-government) for appropriate target groups.PROSTO Human Network (GSRT, measure 8.3.6) (November 2003- April 2006): Organization and conduction of courses on IT/Telecommunications/Telematics for appropriate target groups.

During 1996-2002 as Senior Researcher and Project Manager in IT and Telecommunications in the following research projects (with NTUA):

 • LION (Layers Interworking Optical Networks) IST-1999-11387 (May2002-December 2002): Research on adapting and using existing network control protocols (PNNI, MPLS), for controlling ASON / ASTN networks. Study of resilience schemes for Optical Networks, with emphasis on mutli-layer resilience.
 • CATCH-2004 (Converse in Athens, Cologne and Helsinki IST-1999-11103)(January 2000-January 2001): Leader of WP5 (work-package 5) targeting the development of multilingual databases and the implementation of data access methods (in a J2EE environment). The databases constituted the backend tier of a multilingual, multimodal and multi device information retrieval system.
 • IMPACT (IMplementation of Agents for CAC on an ATM testbed) AC-324 (March 1998 – March 2000): Java based implementation of a prototype system for network control and resource management for ΑΤΜ networks based on intelligent agents technology. The implementation was carried out on real network testbeds. Dr. Soldatos was managing WP1.
 • WATT (WWW Windows for ACTS Trials and Testbeds ) AC-235 (September 1996-October 1998): Production of tools (Java Applets) enabling remote on-line real time monitoring of networking experiments, through the WWW. Moreover courses on ATM technology were organized. Dr. Soldatos undertook a major part of the project management.
 • EXPERT (EXperimental Platform for Engineering Research and Trials) AC-094 (September 1997-April 1998): Devising, designing, and implementing experiments on a big experimental ΑΤΜ network (supported by Swisscom in Basel).
 • ΠΕΝΕΔ 99ΕΔ 92:  Traffic Control and Resource Management towards fulfilling QoS constraints.
 • Multimedia World (February 1996 – September 1996): Implementation (with 3 more NTUA software engineers) of an application for Desktop Computer Supported Collaborative Work (for PCs – Windows 95/NT, MS Visual C++). Included all services (audio, video, slideshow, pointer, whiteboard, FTP-File Transfer, etc.). No similar application existed for Win32 at that time.

In the scope of these research projects, Dr. Soldatos participated in numerous technical meetings, workshops and conferences, contributed in numerous technical reports (over 150), (successful) proposals and deliverables to the European Commission.

Dr. Soldatos has also been major contributor in the design and implementation of the XMLNET (Programmable XML based Network Management –http://www.telecom.ntua.gr/xmlnet) and ASONS (Automatically Switched Optical Networks Simulator) systems (http://www.telecom.ntua.gr/asons), while he has been recently setting up an internal AIT project on middleware for Pervasive RFID based applications.
PRESALES EXPERIENCE: Presales and Presales Management Activities
Successful Grants
I) Mar 2003 – December 2008, Successful grants for AIT:

 • Instigator, Principal Investigator and Editor of FP7 successful proposal ASPIRE (Integrated Project on RFID Middleware), (approx. 654.000,00 EURO for AIT) – Technical Manager of the whole project.
 • AIT’s Principal Investigator and main contributor of FP7 successful proposal HERMES (STREP proposal on smart housing and ambient services for aged users (ICT and ageing)), (approx. 576.350,00 EURO for AIT) – Technical Director of the whole project.
 • Instigator, Principal Investigator and Editor of FP7 successful proposal my-e-Director 2012 (STREP proposal on context-aware multi-camera selection and tailored streaming), (approx. 365.000,00 EURO for AIT)
 • Instigator, Principal Investigator and Editor of FP7 successful proposal RFID-ROI-SME (RFID Pilot Projects for SMEs), (approx. 201.000,00 EURO for AIT) – Quality Manager of the whole project.
 • AIT’s Principal Investigator and main contributor of successful proposal MEDUSA (from the European Defense Agency)), (approx. 300.000,00 EURO for AIT).
 • AIT’s Principal Investigator and main contributor of successful proposal THIS (Transport Hub Intelligent System)), (approx. 40.000,00 EURO for AIT).
 • Main contributor and proposal co-editor of CHIL Integrated Project (EU FP6 funding, top ranking among 100’s of IST first call proposals, 1.147.234 EURO for AIT)
 • Main contributor and AIT’s principal investigator of GSRT co-funded project PRIAMOS (approx. 100.000,00 EURO for AIT, GSRT measure 3.3)
 • Main contributor and AIT’s principal investigator of GSRT co-funded projects Dioskouroi (Scientific Responsible, top IT/Telecom proposal in GSRT ΕΠΑΝ 8.3.6) & Prosto  (GSRT measure ΕΠΑΝ 8.3.6 funding) (approx. 15000,00 EURO for AIT).

IΙ) 1996-2002, Successful grants for NTUA

 • NTUA’s principal investigator for the following successful proposals/projects:  ACTS-324 IMPACT, IST-1999-11014 SHUFFLE, IST-1999-10921 MANTRIP,  IST-1999-11103 CATCH 2004

 

Other Presales Activity – Submitted Proposals – Response to Tenders and RFPs
I) Mar 2003 – April 2009, preparation and submission of the following proposals for AIT –

 • 54 Proposals Submitted (in most Soldatos proposal editor / coordinator) in FP6/FP7/GSRT/Other National & International Tenders
 • 14 FP6 & FP7 Integrated Projects (IP): CHIL, PERFECT, PLATyPus, REMGrid, CHIL-II, ASPIRE, PETALI, SILHOUETTE, SMILING, SeenOnTV, I-TUBE, AMBIANCE, SWARMS, IOT4ALL
 • 22 FP6 & FP7 STREP: ARROW, U-BUTLER, GEMBRACE, EMINENT, GNOSI, AMPERE, RESTORE, GRIDIT, GRAIL, MARVELOUS, U-STABILITY, eCare, my-e-Director 2012, HERMES, EMPRESSO, ANPHORA, ABUNDANT, SUPERVISE, RESTORE (motor disabilities), PP-NET, SPIN, ASTRAIA.
 • 1 FP7 ICT-SEC: DiSec
 • 1 FP6 NoE: NET-GROWN
 • 1 FP6 eContent: PROGRESS
 • 1 FP6 eContentPlus: UREQA
 • 1 FP7 eContentPlus: NETCENTRIC
 • 1 ICT-PSP (Second Call) proposal: CORN (thematic network)
 • 1 AAL-1 Proposal: BASIS
 • 4 proposals to GSRT: PRIAMOS, PROSTO, Dioskouroi, Olympos
 • 1 Proposal to Information Society (EKDAA training)
 • 1 Proposal for the European Defence Agency: MEDUSA
 • 3 Proposals for the FP7 Security Theme: ALBATROS, SECURE-AIRPORT-ESB and WITNESS
 • 1 ARTEMIS 2009 Proposal: NESS
 • 1 ICT-PSP (Second Call) proposal: RFID-ROI-SME

IΙ) 1996-2002, for NTUA / INTRACOM / and SMEs companies:

 • Preparation of over 30 proposals for the FP4/FP5 frameworks (over 20), GSRT (over 5) industry RFPs (2), public sector tenders (over 10)

 

CORPORATE TRAINING EXPERIENCE: Corporate Training (IT/ JavaEE/ Software Engineering (RUP/XP/RUP)/ Oracle)
With Athens Information Technology (over 500h of corporate training):

 1. ‘Advanced Level Training in J2EE/EJB’, to Intrasoft International (July  2004, 20h)
 2. ‘Advanced Level Training in J2EE/EJB’ to INTRACOM (October 2004, 20h)
 3. ‘Enterprise Java for Managers’, to INTRACOM / Intrasoft International (April 2005, 16 h)
 4. ‘Enterprise Java Systems and Technologies’ to INTRACOM / Intrasoft International (November 2005, 26h) – a. Enterprise Java Overview – b. Enterprise Java for Technical Managers -c. Enterprise Java for Architects and Senior Developers
 5. ‘Software Engineering / RUP / XP’ to Intrasoft International (January 2006, 8 h)
 6. Management of Information Systems’ to INTRACOM / Eurobank (May 2006, 12 h).
 7. Java SE Prerequisites for Java EE & Training in Java EE’ to Intrasoft International (July 2006, 16h).
 8. Enterprise Java in three modules (Java EE Overview, Java EE for Technical Managers, Java EE for Developers and Architects) to Intrasoft International, Intracom TELECOM, Intracom IT Services, Comsote, OTE Academy  (February 2007, 30h). – a. Enterprise Java Overview – b. Enterprise Java for Technical Managers – c. Enterprise Java for Architects and Senior Developers
 9. ‘Java EE Web Services) to Intrasoft International, OTE Academy (April 2007, 5h (co-instructor)).
 10. ‘Software Engineering / RUP / XP’ to Intrasoft International (June 2007, 3h (co-instructor)).
 11. ‘Java EE Web Services’ to Intrasoft International, INTRACOM TELECOM, INTRACOM IT Services, TIM, OTE Academy (December 2007, 5h (co-instructor)).
 12. ‘Java EE Training” to General Secretariat of Information Systems (Ministry of Economy) on behalf of INTRACOM IT Services in the scope of the ICISNET project (March 2008, 18h).
 13. Java EE Training for Developers and Architects) to Intrasoft International, Intracom TELECOM, OTE Academy (March 2008, 12h).
 14. ‘Java EE Training, XML, Namespaces and Web Services” to General Secretariat of Information Systems (Ministry of Economy) on behalf of INTRACOM IT Services in the scope of the ICISNET project (April 2008, 48h).
 15. ‘JavaEE Training for Architects and Senior Developers”, to OTE Academy, INTRACOM TELECOM and INTRALOT (June 2008, 15h).
 16. ‘Management of Information Systems’, to OTE Academy, OTE,  COSMOTE (July 2008, 15h).
 17. “JavaEE Overview”, to INTRACOM IT Services, (September 2008, 12h).
 18. “JavaEE for Technical Managers”, to OTE Academy, (Νοvember 2008, 15h).
 19. ‘Java EE Web Services’ to Intrasoft International, INTRACOM TELECOM, INTRACOM IT Services, OTE Academy (May 2009, 8h (co-instructor)).
 20. Java EE Training for Developers and Architects to OTE Academy (December 2009, 12h).

To GNT Systems & NTUA (2002-2003):

 1. ‘Training in Java/J2EE’ , in-house GNT Systems (25 h)
 2. ‘Introductory Java Training’, NTUA (20h)

In KEK Analysis and KEK of the Municipality of Athens (1999-2003):

 1. Over 100 hours of courses (Dr. Soldatos is eligible for KEK certification).
 2. Topics: Technological subjects/tutorials & hands-on training related to IT and Telecommunications).

Professional Seminars on IT/Telecoms/E-health to Medical professionals of the Greek Public Health System (Dioskouroi Project 2004-2005).

Sample Experience with Conference Organization & Meeting/Event Management

 • Organizing Co-Chair and TPC co-chair 18th IEEE PIMC (Personal Indoor and Mobile Radio Communications), September 3rd – 7th, 2007, Athens, Greece. Major event, 1200 participants.
 • Workshop Co-Chair, MANWEEK 2008,  Samos island, 22-28 September, 2008.
 • Organizing co-chair of the Networking session “Effectuating User Needs in ICT-Development to Support Aging and Independent Living”, in the scope of the ICT2008 event in Lyon (November 2008).
 • Organizing Program Committee Co-Chair, 3rd IFIP Conference on AIAI (Artificial Intelligence Applications and Innovations), June 7th-9th, 2006, Athens, Greece.
 • Tutorial Chair, 14th IST Mobile and Wireless Summit, Mykonos, Greece, June 4-8th, 2006.
 • Organizing Committee Co-Chair, EXPERT ATM Traffic Symposium, Mykonos island, 1997.
 • Workshop Co-Chair for the DPSN04’ workshop, held May 14th, 2004, in the scope of IFIP Networking 2004 conference.
 • Member of the Scientific committee for the International Contactless Technologies Forum (http://www.ictf-forum.com/), a major event on the future of RFID and contactless technologies
 • Co-organizer of a special session titled: “User centric and personalised multimedia service platforms” in the scope of DIMEA 2008 (http://www.dimea2008.org/).
 • Technical Programme Committee Member in over 20 events (conferences, workshops, symposia) e.g., :
 • MPAC (middleware for pervasive and active computing) workshop, held in the scope of Middleware 2008.
 • WATT Symposium, Cluj Napoca, September 1998.
 • Workshop on ‘User-centred design and evaluation of services for human-human communication and collaboration’, October 7, 2005 – Trento, Italy, in conjunction with the International Conference on Multimodal Interfaces 2005 (ICMI’05)
 • Workshop ‘World Class Solutions: Networking the Globe’, held in the scope of IEEE GlobeCom 2006, November 27th – December 1st, 2006.
 • ICDT’06, International Conference on Digital Telecommunications, August 30 – September 2, 2006, Cap Esterel, Côte d’Azur, France.
 • Also for ICDT’07, ICDT’08, ICDT’09.

 

Technical Knowledge and Skills (Most Applied in real Projects)

 • Programming Languages:  C, C++, Java, PL/SQL, FORTRAN, Pascal, COBOL, Lisp, Python.
 • Markup-Scripting Languages: HTML, XML, XSLT, DHTML (Javascript & CSS, VBScript), VoiceXML.
 • RDBMS Systems (emphasis on Software development): Oracle, mySQL, MSAccess.
 • Operating Systems: Windows 95/98/NT/2000/XP, UNIX, Sun Solaris, Linux.
 • WWW Servers: iPlanet WWW Server, Microsoft Internet Information Server, Apache, Microsoft Personal Web Server.
 • WWW Server Side Programming: Java Server Pages (JSP), Active Server Pages (ASP).
 • Application Servers and Enterprise Middleware (J2EE): Tomcat-Jakarta + Axis, Borland Enterprise Server, IBM’s Web Sphere, BEA Weblogic, Sun One App Server, Oracle Application Server (and Oracle Sensor Edge Server), Jboss AS (and JBoss Portal).
 • Distributed Programming: Sockets, Java RMI, CORBA, W3C Web Services (SOAP, WSDL, UDDI), Grid / OGSA Programming (Globus 3.2).
 • Programming Patterns, EJB specific patterns, Integrated Development / Software Engineering Tools (Microsoft Developer Studio, JBuilder, Rational Rose, Oracle Developer, Oracle JDeveloper, Oracle Designer, Sun One Studio…).
 • Network technologies/protocols/services: TCP/IP, UDP, ATM, VOIP, SNMP, CMIP, JMAPI, JAIN, MPLS, GMPLS, IPv6,…
 • RFID, pervasive computing and sensor-based services.

 

Other Professional Activities

 • September 1996-June 2000, in the scope of the abovementioned research projects, Dr. Soldatos was among the administrators of a small (few nodes) pilot network (hosted at NTUA Telecom Lab) consisting of FORE ATM Swicthes, CISCO Ethernet switches, Linux boxes, Linux PC Routers etc, where he designed and conducted research experiments.
 • From 1996 till 2001 he was a student Member of the IEEE, and since 1996 he is a member of the Technical Chamber of Greece. He subscribes to several international journals and magazines dealing with IT and Telecommunications.
 • Rapporteur of the E-business Forum, Team Z6 “Grids for e0business”.
 • Member of the E-business Forum, Team Ie2 “Broadband Access and Remote HR consulting services”.

 

Invited Speaker

 • Dr. Soldatos was an invited speaker the Euractiv meeting: “RFID: Towards the Internet of Things”, September 17th, 2008, along with several prominent RFID authorities and member of the European Parliament.
 • Dr. Soldatos is an invited speaker in prestigious Global Forum 2008 event, in the Ambient Assisted Living section.
 • Dr. Soldatos has delivered numerous Invited Talks in conferences, workshops, as well as universities, e.g.,
 • Invited/Keynote speaker in the scope of the SAISIA workshop, Karlsruhe 2006.
 • Invited speaker for talks in the IEEE Student Brach, University of the Aegean, March 2005.

 

Expert/Evaluator

 • For GSRT (Greek Secretarial for Research and Technology) proposals and running projects
 • E.g., Evaluator of PENED projects (Fall 07, Spring 08, Summer 08, Spring 09).
 • E.g., Evaluator of ENTER projects (Spring 08, Spring 09).
 • For Business plans submitted to GSRT (Greek Secretarial for Research and Technology).
 • For EU proposals and running projects
 • E.g., Reviewer for the FP6 CoVES (Collaborative Virtual Engineering for SMEs) STREP project.

 

Review/Referee Work

 • IEEE Communication Magazine Reviewer, IEEE Communication Surveys and Tutorials Reviewer, Elsevier Computer Communications Reviewer, Reviewer for the Journal of Grid computing, Reviewer for several international conferences (e.g., IFIP Networking 2004, IFIP Networking 2005, Globecom).
 • Guest Editor in the International Journal of Wireless Information Networks (November 2007).

 

Research Papers and Books
Journal Papers (Published / Accepted)

 1. J. Soldatos, E. Vayias and  N. Mitrou, “CAC and Traffic Shaping for end-to-end Performance control in ATM: the two-class paradigm”, ‘Journal of Computer Networks and ISDN Systems’, special issue on “Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks”, vol. 34, Juy 2000, pp.65-83.
 2. E. Vayias, J. Soldatos, J. Bigham, L. Cuthbert and  Z.Luo  ‘Intelligent Agents for ATM Network Control and Resource Management : Experiences and Results from an implementation on a network testbed’, Journal of Systems and Network Management (JSNM), in the  special issue on ‘Intelligent Agents for Telecommunications Management’, Vol. 8, No.3, September 2000.
 3. K. Kontovasilis, G. Kormentzas,  N. Mitrou, J. Soldatos and E. Vayias, “A Framework for Designing ATM Network Management Systems by way of Abstract Information Models and Distributed Object Architectures”, in Computer Communications, Elsevier, The Netherlands, vol. 24 (2001), pp.641-653.
 4. Ε. Vayias, J. Soldatos, N. Mitrou, “Packet-Level Traffic Control for the Internet: a Framework and its Experimental Validation”, Journal of Performance Evaluation, Elsevier (publ.), vol. 941, pp. 1-20, 2002.
 5. K. Kontovasilis, G. Kormentzas, A.Kourtis, N. Mitrou, J. Soldatos and E. Vayias, “A Web-based Database System for Providing Technical Information on ATM Networking Platforms”, Journal of Computing and Information Technology – CIT 11, 2003, 1, pp.1-10.
 6. Sanchez-Lopez, S.; Sole-Pareta, J.; Comellas, J.; Soldatos, J.; Kylafas, G.; Jaeger, M., ‘PNNI-based control plane for automatically switched optical networks’, in IEEE Journal of Lightwave Technology (joint IEEE/OSA publication), vol. 21, Issue 11, November 2003, pp.2673-2682.
 7. J.Soldatos, E. Vayias, P. Stathopoulos, and N.Mitrou, “Enforcing Effective Rates for Packet-Level QoS Control in IP Networks: Theory and Validation based on Real Traffic Data”, Telecommunication Systems Journal, Kluwer, ISSN 1018-4864, Vol 27., pp. 9-31, September 2004.
 8. L. Polymenakos and J. Soldatos, “Multimodal Web Applications: Design Guidelines and an Implementation Framework”, International Journal of Web Engineering and Technology (IJWET), Vol.2, No.1, 2005, ISSN 1476-1289).
 9. G. Kylafas and J.Soldatos, “An Automatically Switched Optical Networks Simulator”,  Computer Communications Journal (Elsevier) (publ), Vol.28/2 pp. 224-235.
 10. J.Soldatos, E.Vayias, G.Kormentzas “On the Building Blocks of QoS in Heterogeneous IP networks”,  IEEE Communications Surveys and Tutorials, Vol.7, No.1, 1st Quarter 2005.
 11. Dimitris Alexopoulos and John Soldatos, “XMLNET: A Cost Effective Network Management Architecture based on XML technologies”, Journal of Systems and Network Management (Kluwer/Springer),Vol. 13, No. 4, pp. 1-27, December 2005.
 12. E. Vayias, J. Soldatos, G. Kormentzas, ‘Traffic Shaping based on an Exponential Token Bucket for Quantitative QoS: Implementation and Experiments on DiffServ Routers’, COMPUTER COMMUNICATIONS 29 (6): 781-797 MAR 31 20 Computer Communications, Vol. 29, No.6, March 2006, pp.781-797, special issue on ‘End-to-End QoS Provisioning Advances’.
 13. L. Adgigogov, J.Soldatos, L.Polymenakos, ‘EMPEROR: An OGSA Grid Meta-scheduler based on Dynamic Resource Predictions’, Journal of Grid Computing, Vol. 3, No. 1-2. (June 2005), pp. 19-37 (Kluwer, editors-in-chief: Ian Foster, Peter Kacsuk).
 14. J. Soldatos, I. Pandis, K. Stamatis, L. Polymenakos, J. Crowley, ‘Agent based Middleware Infrastructure for Autonomous Context-Aware Computing Services’, Computer Communications 30 (2007) pp. 577-591, special Issue on Emerging Middleware for Next Generation Networks.
 15. John Soldatos and Dimitris Alexopoulos, ‘Web Services based Network Management: Approaches and the WSNET System’, International Journal of Network Management (IJNM), Volume 17, Issue 1 (January/February 2007), pp.33-50.
 16. John Soldatos, Kostas Stamatis, Siamak Azodolmolky, Ippokratis Pandis, and Lazaros Polymenakos, “Semantic Web Technologies for Ubiquitous Computing Resource Management in Smart Spaces”, International Journal of Web Engineering and Technology, 3(4):353-373, 2007.
 17. Aristodemos Pnevmatikakis, John Soldatos, Fotios Talantzis and Lazaros Polymenakos, ‘Robust Multimodal Audio-Visual Processing for Advanced Context Awareness in Smart Spaces’, Personal and Ubiquitous Computing Journal (Springer) , Vol. 11 No. 5, pp.329-337,  DOI 10.1007/s00779-007-0169-9 (2007).
 18. Alexander Paar, Jurgen Reuter, John Soldatos, Kostas Stamatis, Lazaros Polymenakos, ‘A Formally Specified Ontology Management API as a Registry for Ubiquitous Computing Systems’, The International Journal of Artificial Intelligence, Neural Networks, and Complex Problem-Solving Technologies (Applied Intelligence)(Springer), Vol. 30, No. 1, pp. 37-46 (2009).
 19. J. Soldatos, N. Dimakis, K. Stamatis, L.Polymenakos ‘A Breadboard Architecture for Pervasive Context-Aware Services in Smart Spaces: Middleware Components and Prototype Applications’,  accepted for publication in the Personal and Ubiquitous Computing Journal (Springer London), ISSN 1617-4909 (Print), Issue Volume 11, Number 3 / March, 2007, Pages 193-212.
 20. Alexandros Kallantzis, John Soldatos and Sergios Lambropoulos, “Linear versus Network Scheduling: a Critical Path Comparison”, Journal of Construction Engineering and Management, American Society of Civil Engineers, Volume 133, Issue 7, pp. 483-491 (July 2007).
 21. Dimitris Alexopoulos, John Soldatos, George Kormentzas and Charalabos Skianis, ‘UbiXML: Programmable Management of Ubiquitous Computing Resources’, International Journal of Network Management (Springer) (IJNM), Vol. 17, No.6, pp. 415-435 (2007)
 22. Emanuel Protonotarios, Sofoklis Kyriazakos, Jorge Pereira, John Soldatos, Haris Kehagias and Nikolaos Papaoulakis ‘IEEE PIMRC ’07 Conference in Athens, Greece: Mastering ‘Wireless Entropy’, IEEE Communications Magazine, Vol. 45, No. 11, November 2007 (invited paper).
 23. Nikolaos Dimakis, Georgios Gkekas, Ghassan Karame, Theofilos Karachristos, Stamatis Tsolakidis, John Soldatos, Lazaros Polymenakos, «Facilitating human-centric service delivery using a pluggable service development framework», Internationaal Journal of Ad-Hoc and Ubiquitous Computing (IJAHUC) Vol. 4(3/4), pp. 223-236 (2009).
 24. Nikolaos Dimakis, John Soldatos, Lazaros Polymenakos, Pascal Fleury, Jan Curín, Jan Kleindienst, “Integrated Development of Context-Aware Applications in Smart Spaces”, IEEE Pervasive Computing Vol. 7, No. 4, pp. 71-79 (2008).
 25. Achilleas Anagnostopoulos, John Soldatos and Sotiris G. Michalakos, ‘REFiLL: A Lightweight Programmable Middleware Platform for Cost Effective RFID Application Development’, Journal of Pervasive and Mobile Computing (Elsevier), Vol. 5, Issue 1, February 2009, pp. 49-63.
 26. Panos Dimitropoulos and John Soldatos, ‘RFID-enabled Fully Automated Warehouse Management: Adding the Business Context’, accepted for publication to the International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), Special Issue on: “AIT-driven Manufacturing and Management” to appear 2009.
 27. John Soldatos, “AspireRfid Can Lower Deployment Costs”, RFID Journal, March 16th, 2009.
 28. John Soldatos, “The AspireRfid Project: Is Open Source RFID Middleware still an option?”, RFID World,  March 16th, 2009.
 29. Ioannis Kanaris, Vasileios Mylonakis, Aristotelis Chatzioannou, Ilias Maglogiannis and John Soldatos, “HECTOR: Enabling Microarray Experiments over the Hellenic Grid Infrastructure”, Journal of Grid Computing, ISSN 1570-7873 (Print) 1572-9814 (Online), Vol. 7, No. 3, September, 2009, pp. 395-416
 30. N. Dimakis, J. Soldatos, et. al. “Agent-based architectural framework enhancing configurability, autonomy and scalability of context-aware pervasive services”,  Journal Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (Publisher Springer Netherlands), ISSN 1387-2532 (Print) 1573-7454 (Online), DOI 10.1007/s10458-009-9101-1
 31. Kostas Karpouzis, John Soldatos and Dimitrios Tzovaras, ‘Introduction to the special issue on emerging multimodal interfaces’, Personal and Ubiquitous Computing, Journal Editorial, DOI 10.1007/s00779-007-0174-z.
 32. John Soldatos   and Sofoklis Kyriazakos, “Introduction to the International Journal of Wireless Information Networks (IJWIN) special issue on Physical Layer Engineering for Emerging Wireless Applications”, International Journal of Wireless Information Networks.

 

Journal Papers (In Review, Under Revision)

 1. Charalambos Doukas, John Soldatos, Theodore Petsatodis, Vassilis Mylonakis, ‘Pervasive Computing Platform supporting Integrated Memory Aid and Cognitive Training Applications for Ageing Well’, submitted for publication to the International Journal of Pervasive Computing and Communications.
 2. Nektarios Leontiadis, Nikos Kefalakis, John Soldatos, “Bridging RFID Systems and Enterprise Applications through Virtualized Connectors”, submitted for publication to the Journal of Automated Identification Technology (IJAIT).
 3. Efstathios Mertikas, Nikos Kefalakis and John Soldatos, “Managing Master Data and Business Events in an RFID Network”, submitted for publication to the Journal of Pervasive and Mobile Computing (Elsevier).

Books (Edited by J. Soldatos)

 1. “Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering”, Real Word AI Systems with Applications in eHealth, HCI, Information Retrieval and Pervasive Technologies”, Volume 160 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Editors: I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Wallace and J. Soldatos, October 2007, approx. 408 pp., hardcover ISBN: 978-1-58603-780-2.
 2. “4G Wireless & Mobile Communications Technologies”, River Publishers, ISBN: 978-87-92329-02-8 & E-Book ISBN: 978-87-92329-03-5, Editors: S. Kyriazakos, J. Soldatos, G. Karetsos.

 

Papers in Books

 1. M.S. Hansen, P.V. Jensen, J. Soldatos and E. Vayias, “Low-Level Control of Network Elements from an Agent Platform” Chapter 12 In: A.L.G. Hayzelden and R.A. Bourne(eds.) “Agent Technology for Communication Infrastructures” John Wiley & Sons(2001), ISBN: 0471498157.
 2. Vayias, E., Soldatos, J., Mitrou, N., “An approach to Network Control and Resource Management based on Intelligent Agents”, in Lecture Notes in Computer Science, J. Delgado, G. Stamoulis, A. Mullery, D. Prevedourou, K. Start (eds.), 7th Int’l Conf. on Intelligence in Services and Networks (IS&N2000) Proceedings, (Springer-Verlag), pp. 191-208.
 3. Vergados D., Vayias E., Soldatos J., Drakoulis D. and Mitrou N., ‘IP-based Convergence of Fixed and Cellular Networks  and Services in the Light of Liberalization’, in Lecture Notes in Computer Science, G. Goos, J. Hartmanis,and J. van Leeuwen (eds.), Interworking 2000 Proceedings, (Springer-Verlag), ISSN 0302-9743,  pp. 51-64.
 4. J. Soldatos, G. Kylafas, J.Pikramenos, B.Lianos, Sergio Sanchez and Josep Pareta, ‘Implementing PNNI Signaling in the Optical Control Plane’, in WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS, Issue 1, Volume 2, ISSN 1109-2734.
 5. Dimitris Alexopoulos and John Soldatos, ‘Programmable Network Management based on the Web Services paradigm’, in WSEAS Transactions on Computers, Issue 1, Vol.3, January 2004, p.250-255
 6. Alexander Paar, Jurgen Reuter, John Soldatos, Kostas Stamatis, Lazaros Polymenakos,  ‘A Formally Specified Ontology Management API as a Registry for Ubiquitous Computing Systems’, 3rd IFIP conference in Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2006, (Springer), Series: IFIP, Vol. 204, Maglogiannis, Ilias; Karpouzis, Kostas; Bramer, Max (Eds.), 2006, XVIII, 744 p., 272 illus., Hardcover. ISBN: 0-387-34223-0.
 7. Dimitris Alexopoulos, George Kormentzas and John Soldatos, ‘XML Systems for Intelligent Management of Pervasive Computing Resources’, 3rd IFIP conference in Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2006, (Springer), Series: IFIP, Vol. 204, Maglogiannis, Ilias; Karpouzis, Kostas; Bramer, Max (Eds.), 2006, XVIII, 744 p., 272 illus., Hardcover. ISBN: 0-387-34223-0.
 8. Aristodemos Pnevmatikakis, John Soldatos, Fotios Talantzis and Lazaros Polymenakos, ‘Robust Multimodal Audio-Visual Processing for Advanced Context Awareness in Smart Spaces’, 3rd IFIP conference in Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2006, (Springer), Series: IFIP, Vol. 204, Maglogiannis, Ilias; Karpouzis, Kostas; Bramer, Max (Eds.), 2006, XVIII, 744 p., 272 illus., Hardcover. ISBN: 0-387-34223-0.
 9. N. Dimakis, J. Soldatos and L. Polymenakos, “Ontology-Based Management of Pervasive Systems”, in “Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering”, Real Word AI Systems with Applications in eHealth, HCI, Information Retrieval and Pervasive Technologies”, Volume 160 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Editors: I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Wallace and J. Soldatos, October 2007, approx. 408 pp., hardcover ISBN: 978-1-58603-780-2.
 10. Nikolaos Dimakis, John Soldatos and Lazaros Polymenakos, ‘Introduction to the CHIL Architecture’, chapter of the CHIL project book (to be published by Springer).
 11. Nikolaos Dimakis, John Soldatos and Lazaros Polymenakos, ‘Perceptual Component Data Models and APIs’, chapter of the CHIL project book (to be published by Springer).
 12. Nikolaos Dimakis, John Soldatos and Lazaros Polymenakos, ‘Memory Jog Services’, chapter of the CHIL project book (to be published by Springer).
 13. A. Waibel, R. Stiefelhagen, R. Carlson, J. Casas, J. Kleindienst, L. Lamel, O. Lanz, D. Mostefa, M. Omologo, F. Pianesi, L. Polymenakos, G. Potamianos, J. Soldatos, G. Sutschet, J. Terken, “Computers in the Human Interaction Loop”, Book Chapter submitted to Springer’s “Handbook on Ambient Intelligence and Smart Environments”,http://wsnl.stanford.edu/AISE/

 

Papers in Conference Proceedings

 1. N. Mitrou, V. Vayias, J. Soldatos, K. Kavidopoulos, G. Branis, K. Kontovasilis, G. Kormentzas, C. Vaduva,  “Remote Monitoring of Networks through Gateway Programming over the Internet”, UK Performance Engineering Workshop, Ilkley, July 1997.
 2. John Zissopoulos, John Soldatos, Evaghelos Vayias, George Branis, Nikolas Mitrou, “An Architecture for Group Communications-Support Networked Multimedia Applications”, Proc. of the 4th IEEE Workshop on High Performance Communication Systems, Chalkidiki, June 1997.
 3. E. Vayias, J. Soldatos, N. Mitrou, G. Kormentzas, K. Kontovassilis, “Monitoring Networks over the Web: Classification of approaches and an implementation”, Proc. of the International Conference on Telecommunications, ICT ’98 , Chalkidiki, Greece, June 1998, vol. IV, pp.451-456.
 4. C. Vaduva, T. Belicki, E. Vayias, J. Soldatos, “A Tool for on-line remote monitoring and off-line analysis of network behaviour”, in Proc. Network Information Processing Systems ‘97 (NIPS ’97) IFIP TC6 Conference, Sofia, October 1997, pp. 138-151.
 5. J. Soldatos, E. Vayias and N. Mitrou: “CAC and Traffic Shaping for end-to-end Performance control in ATM: the two-class paradigm”, Proc. of the IfIP ATM ’98 WorkShop, July 1998.
 6. J. Soldatos, E. Vayias,  G. Kormentzas, K. Kontovassilis, N. Mitrou “ATM  Management :  Issues and Solutions for the Heterogeneous Environment”, Proc. of the 2nd Ifip/IEEE Conference on Managing Multimedia Networks and Services (MMNS ’98) Versailles France 1998.
 7. J. Soldatos, D. Vergados , E. Vayias , and N. Mitrou, “The Design of an Object-Oriented Simulation Tool for evaluating ATM Network Resource Control Schemes”,   Proc. of  the <>2nd IEEE Conference in ATM (ICATM’99), Colmar, France, June 1999.
 8. G. Kormentzas, K. Kontovasilis, A. Kourtis, J. Soldatos, E. Vayias, and N. Mitrou, “A System for Managing Heterogeneous Cellular Wireless Platforms over the Web”,  Proc. of  the 4th ACTS Mobile Communication Summit , Sorrento, Italy, June 1999.
 9. G. Kormentzas, K. Kontovasilis, A. Kourtis, J. Soldatos, E. Vayias, and N. Mitrou, “Managing Heterogeneous Cellular Wireless Systems Using Abstract Information Models'”,  Proc. of  the 4th ACTS Mobile Communication Summit , Sorrento, Italy, June 1999.
 10. K. Kontovasilis, Kormentzas G., Kourtis, A., Mitrou N., Soldatos J., Vayias E, “A Web based-System for Providing Information about Prototype ATM Platforms, Associated Research Projects and Related Trials”, in the Proc.of the  21st International Conference on Information Technology Interfaces (ITI ’99), Pula, Croatia, June 15-18, 1999.
 11. J.Soldatos, G.Kormentzas, E.Vayias, K. Kontovasilis, N.Mitrou, “An Intelligent Agents-Based Prototype Implementation of an Open Platform Supporting Portable Deployment of Traffic Control Algorithms in ATM Networks”,  Proc. of  the 7th COMCON Conference, July ’99 Athens Greece.
 12. G. Kormentzas, J.Soldatos, E.Vayias, K.Kontovassilis, N.Mitrou,” An ATM Switch-Independent MIB for Portable Deployment of Traffic Control Algorithms”,  Proc. of  the 7th COMCON Conference, July ’99 Athens Greece.
 13. Hansen, M., Jensen, P., Soldatos, J., Vayias, E., “Low-level control of network elements from an Agent Platform”, Proc. of the IMPACT’99 Workshop ,ISBN-0904188647, pp. 23-30, 1999..
 14. Vayias, E., Soldatos, J., Mitrou, N., “Open and Flexible Control and Resource Management for ATM Networks using Intelligent Agents”, in Proc. of 6th International Conference on Intelligence in Networks (ICIN2000),pp. 205-209.
 15. M. Hansen, John Soldatos, Evangelos Vayias,  ‘Low-Level Control of ATM Network Elements using Agent Technology’, in the Proc. of the 4th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2000 and The 6th International Conference on Information Systems, Analysis and Synthesis ISAS, 23-26 July  2000.
 16. Vayias, E., Soldatos, J., Mitrou, M., “Packet-Level Traffic Control for the Internet: a Framework and its Experimental Validation”, in IFIP Technical Proceedings, 8th IFIP Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM & IP Networks (IFIP ATM & IP 2000), Ilkley UK, July 2000.
 17. C. Gizelis, D. Vergados, E. Verentziotis, J. Soldatos, E. Vayias, “Management architecture in tactical communication networks”, MILCOM 2000 – IEEE Military Communications Conference, no. 1, October 2000 pp. 100-104.
 18. Gizelis C, Stathopoulos P., Vergados D., Soldatos J., Vayias E., ‘Designing a Network Management Tool for Monitoring ATM Networks’, in the Proc. of the CAINE 2000, conference.
 19. D. Vergados, D.Drakolis, E. Vayias, J. Soldatos, and N. Mitrou, “The IP Revolutions and Potential Gais for ISP/Mobile/Fixed Operators in the Liberalization of Teleommunications”,   in the Proc. of  the Joint 4th International Conference in ATM and High Speed Internet (ICATM01), Colmar, France, June, 2001.
 20. G.Kormentzas, D. Vergados, J.Soldatos and G.Stassinopoulos, “An Open Signaling Protocol for Wireless Host Mobility”, in the Proc. of PROMS 2001 Conference pp. 145-154.
 21. G. Kormentzas, J. Soldatos and D. Vergados, “Building a Programmable Wireless Military Network Using Software Agents”, Classified MILICOM,  October 2001.
 22. D. Vergados, J. Soldatos, G. Kormentzas, E. Vayias, F. Lazarakis, C. Gizelis and G. Stassinopoulos, “Programming Military Networks: A Review of Alternative Technologies”, In Proc. 8th International Conference on Advances in Communications and Control, Crete, Greece, June 2001.
 23. D.Vergados, C. Anagnostopoulos, I. Anagnostopoulos, J. Soldatos, E. Kayafas,V. Loumos and G. Stassinopoulos, ‘Neural Networks for Routing Optimization in Wideband Networks’, in the Proc. of the EUROGEN 2001 conference, September 2001, Athens, Greece.
 24. George Karetsos, John Soldatos, Haitham Cruickshank, Evaggelos Kollias, Alex Galis, Mario Moreira and Moshe Sidi, ‘A Framework for Management, Testing and Reconfiguration of IP Based Networks using Mobile Software Agents’, in the Proc. of the 8th International Conference on Advances in Communications and Control, Crete, Greece 25-29 June 2001.
 25. Soldatos J., Vergados D., Protopsaltis N., Lykou C., Kormentzas G., Anagnostopoulos C. and Theologou M., “Applying Mobile IP over Wireless ATM Communication Networks”, Fall VTC 2001, USA.
 26. Yannis Despotopoulos, George Patikis, John Soldatos, Lazaros Polymenakos, Jan Kleidienst and Jaroslav Gergic, “Accessing and Transforming Dynamic Content based on XML: Alternative Techniques and a Practical Implementation”, in the Proc. of the Third International Conference on Information Integration and Web based Applications and Services, Linz Austria, 10-12 September 2001.
 27. Jaroslav Gergic, Jan Kleidienst, Yannis Despotopoulos, John Soldatos, George Patikis, Apostolos Anagnostou and Lazaros Polymenakos, “An Approach to Lightweight Deployment of Web Services”, in the Proc. of the 14th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE ’02) , Ischia, Italy, July, 15-19, 2002.
 28. J. Pikrammenos, G. Sarkis, J. Soldatos, V. Anagnostopoulos, “Hidden Layer Authentication Using Smart Card for Web-based WLANS”, in the Proc. of the 18th IFIP International Information Security Conference, May 26-28, 2003.
 29. J. Soldatos, G. Kylafas, J.Pikramenos, B.Lianos, Sergio Sanchez and Josep Pareta, ‘Implementing PNNI Signaling in the Optical Control Plane’, in the WSEAS Transactions, of the WSEAS EHACS (Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications) 2003 conference, Rethimno, Greece, August 11-13, 2003.
 30. Lazaros Polymenakos and John Soldatos, ‘An Authoring Framework for Dialog Forms Development in Conversational Applications’, in the Proc. of the International Conference on Recent Advanced in Natural Language Processing (RANLP ’03), Borovets, Bulgaria, September, 10-12, 2003.
 31. Dimitris Alexopoulos and John Soldatos, ‘Programmable Network Management based on the Web Services paradigm’, accepted for publication in the Proc. of the 4th WSEAS conference, Spain, December 19-21 2003.
 32. G.Kylafas, J.Soldatos and G.Pikramenos, ‘Multilayer Resilience Strategies for Automatic Switched Optical Networks’, in the Proc. of the International Conference on Next Generation Teletraffic and Wired/Wireless Advanced Networking (NEW2AN’04), February, 2-6, 2004.
 33. John Soldatos and Dimitris Alexopoulos, ‘Cost effective IP networks Management based on XML Authoring’, in the Proc. of the Terena Network Conference, TNC 2004, Rhodes, Greece, June 2004.
 34. John Soldatos, Lazaros Polymenakos, George Kormentzas, ‘Programmable Grids Framework enabling QoS in an OGSA context’, in the Proc. of the 1st International Workshop on ‘Active and Programmable Grids Architectures and Components’, held in the scope of ICCS’04, Krakow, Poland, June 7-9, 2004.
 35. John Soldatos, Evangelos Vayias, Lazaros Polymenakos, ‘Grid Donors Resources Utilization Analysis towards Optimal Job Scheduling’, in the Proc. of the DPSN ’04, workshop, held in the scope of IFIP Networking 2004, Athens, May 14th 2004.
 36. John Soldatos, Lazaros Polymenakos, Aristodemos Pnevmatikakis, Fotis Talantzis, Kostas Stamatis and Michael Carras, ‘Perceptual Interfaces and Distributed Agents supporting Ubiquitous Computing Services’, in the Proc. of the Eurescom Summit 2005, April 2005, pp. 43-50.
 37. Azodolmolky, N. Dimakis, V. Mylonakis, G. Souretis, J. Soldatos, A.Pnevmatikakis, L. Polymenakos, ‘Middleware for In-door AmbientIntelligence: The PolyOmaton System’, in the Proc. of the 2nd NGNM workshop, Networking 2005, Waterloo, Canada, May, 6th 2005.
 38. Ippokratis Pandis, John Soldatos, Alexander Paar, Jürgen Reuter, Michael Carras, Lazaros Polymenakos, ‘An Ontology-based Framework for Dynamic Resource Management in Ubiquitous Computing Environments’, in the Proc. of the 2nd   International Conference on Embedded Software and Systems, Northwestern Polytechnical University of Xi’an, P.R.China, December 16-18, 2005.
 39. Alexander Paar, Jürgen Reuter, John Soldatos, Kostas Stamatis, Lazaros Polymenakos, ‘A Formally Specified Ontology Management API as a Registry for Ubiquitous Computing Systems’, 3rd IFIP conference in Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2006, June 2006.
 40. Dimitris Alexopoulos, George Kormentzas and John Soldatos, ‘XML Systems for Intelligent Management of Pervasive Computing Resources’, in the Proc. of the 3rd IFIP conference in Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2006, June 2006.
 41. John Soldatos, ‘Software Agents in Ubiquitous Computing: Benefits and the CHIL Case Study’, invited paper in the Proc. of the Software Agents in Information Systems and Industrial Applications (SAISIA 06’) workshop, Karlsruhe, Germany, February 9th-10th, 2006.
 42. J. Soldatos, P. Dimitropoulos, A. Anagnostopoulos and S.Michalakos ‘Lightweight Programmable Middleware for Cost Effective RFID Application Development’, in the Proc. of the 15th IST Mobile and Wireless Communication Summit, Myconos Greece, June 4-8, 2006 (invited paper).
 43. S. Zoi, P. Stathopoulos, P. Papageorgiou, N. Mitrou, J. Soldatos, ‘PRIAMOS: A system for the real time extraction of multimedia semantics and its integration in advanced surveillance and conferencing applications’, in the Proc. of the Semantic Web Annotations for Multimedia (SWAMM) workshop, in the scope of the 15th International World Wide Web Conference.
 44. C. Kechagias, S. Kyriazakos, D. Dres, D. Drakoulis, J. Soldatos and I. Stamoulis, ‘On the Design of an Enhanced Integrated Emergency Call Handling System’,  in the Proc. of the 15th IST Mobile and Wireless Communication Summit, Myconos Greece, June 4-8, 2006.
 45. Aristodemos Pnevmatikakis, John Soldatos, Fotios Talantzis and Lazaros Polymenakos, ‘Robust Multimodal Audio-Visual Processing for Advanced Context Awareness in Smart Spaces’, 3rd IFIP conference in Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2006, (Springer), Series: IFIP, Vol. 204, Maglogiannis, Ilias; Karpouzis, Kostas; Bramer, Max (Eds.), 2006, XVIII, 744 p., 272 illus., Hardcover. ISBN: 0-387-34223-0.
 46. Axel Burkle, Wilmuth Muller, Uwe Pfirrmann, Manfred Schenk, Nikolaos Dimakis, John Soldatos, Lazaros Polymenakos, ‘An Agent-Based Architecture for Context-Aware Services Supporting Human Interaction’, in the Proc. of the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT-06), December 18-22, 2006, Hong Kong.
 47. Nikolaos Dimakis, John Soldatos, Lazaros Polymenakos, Manfred Schenk, Uwe Pfirrmann, Axel Burkle,  ‘Perceptive Middleware and Intelligent Agents Enhancing Service Autonomy in Smart Spaces’, in the Proc. of the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT-06), December 18-22, 2006, Hong Kong.
 48. Nikolaos Dimakis, Vasileios Mylonakis, John Soldatos and Lazaros Polymenakos, ‘Reaching Outside the Smart Space: The Memory Jog Gateway’, in the Proc. Of the 15th International Conference in Computing (CIC’06), Mexico, November 2006.
 49. Nikolaos Dimakis, Lazaros Polymenakos, John Soldatos, “Enhancing Learning Experiences through Context-Aware Collaborative Services: Software Architecture and Prototype System,” WMUTE, pp. 50-57, Fourth IEEE International Workshop on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education – (WMTE’06), 2006.
 50. Ilias Maglogiannis, Aris Chatzioannou,  John Soldatos,  Vassilis Mylonakis,  John Kanaris, ‘An Application  Platform Enabling High Performance Grid Processing of Microarray  Experiments”, in the Proc. of the 20th IEEE International Symposium on Computer Based Medical Systems (CBMS2007), Maribor, Slovenia, June 20-22, 2007.
 51. John Soldatos, Ilias Maglogiannis, Aris Chatzioannou, Vassilis Mylonakis,  John Kanaris,   ‘Application Architecture for High Performance Microarray Experiments over the Hellas-Grid Infrastructure’, in the Proc. of the EGEE User Forum,  Manchester, United Kingdom, May 9-11, 2007.
 52. Axel Bürkle, Wilmuth Müller, Uwe Pfirrmann, Nikolaos Dimakis, John Soldatos and Lazaros Polymenakos, ‘Agents Serving Human Interaction’, in the SESAMI-II (Tools, Architectures and Infrastructures) special session of the 12th  International Conference on Human-Computer Interaction (HCI’07), Beijing  P.R. China, 22-27 July 2007.
 53. Nikos Zarokostas, Panagiotis Dimitropoulos and John Soldatos, “RFID Middleware Design for enhancing traceability in the Supply Chain Management”, in the Proc. of the 18th IEEE Personal Indoor and Mobile Radio Communications, Athens, Greece, September 3-7, 2007.
 54. Sofoklis Kyriazakos, Neeli Prasad, John Soldatos and Nikos Papadakis, “Adaptive Platform for Smart Wireless Living”, in the Proc. 10th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, Special Session on “Telehealth / Telemedicine”, December 3-6, 2007, Jaipur, India,
 55. Ilias Maglogiannis, John Soldatos, Aristotelis Chatzioannou, Yiannis Kanaris, Vasilis Milonakis, ‘The EKTORAS platform for bioinformatics data analysis in Grid Environments’, in the Proc. Of the 1st HellasGrid User Forum, January, 10-11, 2008, Athens, Greece.
 56. Vasileios Mylonakis, John Soldatos, Aristodemos Pnevmatikakis, Lazaros Polymenakos, Alex Sorin, Hagai Aronowitz, “Using Robust Audio and Video Processing Technologies to Alleviate the Elderly Cognitive Decline”, in the Proc. of the 1st International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, Athens, Greece, July 2008.
 57. Nikolaos Papaoulakis, Nikolaos Doulamis, Charalampos Patrikakis, Emmanuel Protonotarios and John Soldatos, “Real-Time Context-Aware and Personalized Media Streaming Environments for Large Scale Broadcasting Applications My-e-Director 2012”, in the Proc. of the 12th Annual IEEE International Symposium on Consumer Electronics, ISCE 2008, Algavre, Portugal, April, 14-16th 2008.
 58. Nikos Katsarakis, Aristodemos Pnevmatikakis and John Soldatos, “Person Tracking for Ambient Camera Selection in Complex Sports Environments”, in the Proc. of the 3rd International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts (DIMEA 2008).
 59. N. Papaoulakis, B. Patrikakis, N. Doulamis, J. Soldatos and A. Pnevmatikakis, ‘Real-Time Analysis and Personalized Media Streaming Environments for Large Scale Athletic Events’, in the Proc. of ACM Multimedia 2008, Special Session on WS-Analysis and Retrieval of  Events/Actions and Workflows, Vancouver, BC, Canada, October 27– November 1, 2008.
 60. Nikos Kefalakis, Nektarios Leontiadis, John Soldatos, Kiev Gama and Didier Donsez, “Supply Chain Management and NFC Picking Demonstrations using the AspireRfid Middleware Platform”, Demonstration in the scope of the ACM Middleware 2008 conference, Leuwen, Belgium, December 1-5, 2008.
 61. Nikos Kefalakis, Nektarios Leontiadis, John Soldatos, and Didier Donsez, “ Middleware Building Blocks for Architecting RFID Systems”, 1st Mobilight Conference, May 2009.
 62. David Facal, Cristina Buiza, Mari Feli González, John Soldatos, Theodore Petsatodis, Fotis Talantzis, Elena Urdaneta, Valeria Martínez, José Javier Yanguas, “Cognitive Games for Healthy Elderly People in a Multitouch Screen”, in the Proc. of the  International Congress on Digital Homes, Robotics and Telecare for All (DRT4ALL), May 20-22, Barcelona, Spain 2009.
 63. Buiza, C., Soldatos, J., Petsatodis, T., Geven, A., Etxaniz, A., Tscheligi, M. HERMES: Pervasive computing and cognitive training for ageing well.  S. Omatu et al (eds.): IWANN 2009, Part II, LNCS, pp. 755-762, 2009.
 64. Theodore Petsatodis, John Soldatos, Aristodemos Pnevmatikakis, Fotios Talantzis, «Multi-Touch Surfaces as Motivating and Ergonomic Environments for Elderly Cognitive Training », position paper in the scope of «Designing Ambient Interactions for older users » workshop, held in the scope of the AMI 2009 conference, 18th November 2009.

 

Papers for Magazines

 1. Soldatos J. “Τεχνολογία Πλέγματος (GRID): Επισκόπηση, Προσδοκίες, Πραγματικότητα” , INTRACOM Insight Magazine, June 2004.
 2. Soldatos J. ” Συστήματα Πληροφορικής N-Tier και Τεχνολογία Enterprise Java Beans (EJB)” , INTRACOM Insight Magazine, March 2005.
 3. Polymenakos L., Soldatos J. “Τι έγινε όσο έλειπα?”,  Executive Knowhow Magazine, November 2005.
 4. Soldatos J., Polymenakos L. “Τεχνολογία Πλέγματος (GRID) και Επιχειρήσεις”, Executive Knowhow Magazine, January 2006.
 5. Soldatos J. ” Υπολογιστικά Συστήματα και Διαλογισμικό Επόμενης Γενιάς: Διάχυτες, Πανταχού Παρούσες Υπολογιστικές Υπηρεσίες και Περιρρέουσα Ευφυεία” , Netweek Magazine, February 2006.
 6. Soldatos J. “Το Σύστημα EMPEROR: Πρόβλεψη του χρόνου εκτέλεσης προγραμμάτων για δυναμική δρομολόγηση σε ένα υπολογιστικό πλέγμα (Grid)” , PC-Magazine, March 2006.
 7. Soldatos J. “” Utility Computing και Ελληνικές Επιχειρήσεις” , Netweek Magazine, April 2006.
 8. Soldatos J. “Cloud Computing Services” , Interview in Netweek Magazine, April 2009.
 9. Soldatos J. “Σύγχρονες μορφές Outsourcing: Η πορεία προς τα Cloud Computing Services” , COM Magazine, June 2009.

 

Technical Reports

 • J.Soldatos and Lazaros Polymenakos, ‘Enterprise Grids: Drivers and Implications’, Athens Information Technology Report, December 2003.
 • J.Soldatos, ‘Τεχνολογίες Πλέγματος (Grid): Προοπτικές και Εφαρμογές στο Η-Επιχειρείν’, ebusinessforum Z6 working group deliverable (coordinated by L. Polymenakos), February 2005.

 

EC Deliverables

 • Co-Author and co-editor in more than 200 deliverables and technical reports of EC co-funded projects.