Η Φιλοσοφία Μας

ATH/TECH > Τo Κολλέγιο > Η Φιλοσοφία Μας
  • Η πρωτοποριακή διδασκαλία εξειδικευμένων γνώσεων τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
  • Η αποτελεσματική δικτύωση των σπουδαστών και των αποφοίτων μας με την επιχειρηματική κοινότητα.
  • Η συνεχής υποστήριξη των αποφοίτων μας από το δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών του BCA και της INTRACOM, από συμβούλους επιχειρήσεων και επενδυτές, με στόχο την αξιοποίηση των γνώσεών τους και την επιτυχημένη επιχειρηματική τους ταυτότητα.